28.3 C
Athens
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022

ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΑντλιοστάσια αποχετευτικού ΕΥΔΑΠ & προστασία περιβάλλοντος! Μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν

Αντλιοστάσια αποχετευτικού ΕΥΔΑΠ & προστασία περιβάλλοντος! Μπορούν και πρέπει να συνυπάρξουν

Αναφορικά με τη συζήτηση του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου (10/3/22) που αφορούσε τα αντλιοστάσια  αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ  και  επειδή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέρριψε αίτημα της Κίνησης  για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος για σύντομη παρέμβαση σε αυτό,  οφείλουμε μία απάντηση σε ψέματα, ανακρίβειες και συκοφαντίες που ακούστηκαν από τη Διοίκηση του Δήμου ως προς τους ισχυρισμούς μας που κατατέθηκαν εγγράφως  στο Δήμο και τους Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Το υπόμνημα που καταθέσαμε και αφορούσε τέσσερα αντλιοστάσια (ΑΡ1-Μαρίκες, ΑΡ2-εκβολή Μ. Ρέματος, ΝΑΑ1 Διώνη/Ροδόπης και ΝΑΑ2-Διώνη/Πολυγύρου) ήταν εντός του θέματος συζήτησης  όπως αυτό είχε ανακοινωθεί από το Δήμο με τίτλο «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για την παραχώρηση των απαραίτητων κοινόχρηστων δημοτικών – κοινοτικών χώρων, για την κατασκευή των αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων», χωρίς καμία διευκρίνιση μέχρι την παραμονή του Δημοτικού Συμβουλίου σε ποια αντλιοστάσια αναφέρεται το θέμα (ούτε στους Δημοτικούς Συμβούλους!).
  2. Δεδομένου ότι τα αντλιοστάσια στις Μαρίκες και την εκβολή του Μεγάλου Ρέματος δεν ήρθαν ποτέ για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις των εκτάσεων, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, δημιουργείται το εύλογο ερώτημα :

Πώς ολοκληρώθηκαν οι  απαλλοτριώσεις αυτών των εκτάσεων από την ΕΥΔΑΠ  χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωση των δημοτών, τη στιγμή που τουλάχιστον  στις  Μαρίκες  επρόκειτο για έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου;  

Ο ισχυρισμός του Δημάρχου ότι  η έκταση δεν είχε  χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος, δεν αναιρεί το γεγονός ότι αποτελούσε  ιδιοκτησία του Δήμου, δηλαδή των δημοτών του που έχουν έννομο συμφέρον επ’ αυτού. 

Τόσο οι Μαρίκες, όσο και η εκβολή του Μεγάλου Ρέματος  είναι χαρακτηρισμένοι υγρότοποι Α’ προτεραιότητας  του ν.4277/2014, ενταγμένοι στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ  της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ (ΦΕΚ 4672/Β/2017) ως περιοχές που προορίζονται για την προστασία οικοτόπων και ειδών, στους οποίους  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
  • Ο ισχυρισμός του Δημάρχου ότι δεν υφίστανται προστατευόμενοι υγρότοποι στις Μαρίκες και στην εκβολή  του Μεγάλου Ρέματος  παρά μόνο οικοδομικά τετράγωνα και ιδιόκτητα οικόπεδα,  είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ και δε συνάδει με την αδιαμφισβήτητη νομοθεσία που  έχει κατατεθεί και εγγράφως στο Δήμο προς ενημέρωσή του από τις 19/1/2022, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών του εργολάβου στις Μαρίκες.

Για τις παραπάνω εκτάσεις  βρίσκεται μάλιστα ήδη σε εξέλιξη  η οριοθέτησή τους   που επιβάλλεται από το  ν.3937/2011(ενσωμάτωση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ  για την προστασία της βιοποικιλότητας).  Στην μεν εκβολή του Μ.Ρέματος που βρίσκεται στο β’ στάδιο οριοθέτησης, έχουν ήδη από το 2018 καθοριστεί με ΦΕΚ τα όρια του υγροτόπου (ν.4559/2018), στις δε Μαρίκες που βρίσκεται στο α’ στάδιο οριοθέτησης, έχουν καθοριστεί τα εξωτερικά του όρια από τη μελέτη υγροτόπων του ΕΚΒΥ  που εκπονήθηκε για τις ανάγκες της οριοθέτησης.

Επιπροσθέτως,  οι Μαρίκες  προστατεύονται και από δεύτερη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ  λόγω της ύπαρξης πέντε Oικοτόπων Κοινοτικής Σημασίας με κωδ.Natura 2190, 2250, 2260, 2021, 1120, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί από το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΚΒΥ.

Επιπλέον δύο παρατηρήσεις:

α) η προστασία μίας περιοχής και οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι ανεξάρτητες από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, όπως ισχύει π.χ. στις δασικές εκτάσεις,  όπου ακόμη κι αν μία περιοχή είναι ιδιόκτητη,  ισχύουν  οι περιορισμοί δόμησης που απορρέουν  από τη δασική νομοθεσία

β) το  Ευρωπαϊκό δίκαιο υπερισχύει του  Εθνικού.  Η έκταση στις Μαρίκες  που παραχωρήθηκε  στην ΕΥΔΑΠ είχε πράγματι περιληφθεί σε ένα σχέδιο πόλης της Χούντας  το οποίο ο Δήμαρχος  σήμερα επικαλείται  (χωρίς ντροπή!).  Από τη στιγμή όμως που οι περιοχές κηρύχτηκαν προστατευόμενες από  Ευρωπαϊκή νομοθεσία, το σχέδιο πόλης (Εθνική νομοθεσία)  οφείλει να αναθεωρηθεί,  βγάζοντας εκτός σχεδίου πόλης τις προστατευτέες περιοχές.

  1. Ο ισχυρισμός του Δημάρχου ότι η Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος έκανε προσφυγή στο ΣτΕ και μάλιστα απορρίφθηκε(!) ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ.

Η Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος ουδέποτε προσέφυγε  κατά του έργου αποχέτευσης, παρά μόνο κατά του έργου διευθέτησης/οριοθέτησης του Μεγάλου Ρέματος.  Η Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος δεν είναι αντίθετη στο έργο αποχέτευσης από θέμα αρχής, αρκεί το έργο να σεβαστεί το θεσμικό πλαίσιο για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας, διαφορετικά κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα αντιπεριβαλλοντικό έργο  αντίθετο με το σκοπό που θεωρητικά εξυπηρετεί.

Ωστόσο κατά του έργου αυτού έχουν προσφύγει Σύλλογοι και πολίτες  του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, προσφυγή η οποία δεν έχει εκδικαστεί ακόμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Συνεπώς  η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός έργου,  η νομιμότητα του οποίου δεν έχει ακόμη κριθεί και το οποίο  θα φέρει το ΣτΕ προ τετελεσμένων καταστάσεων.

  1. Ο ισχυρισμός του Δημάρχου ότι όλα τα αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ είναι υπόγεια ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ,       αφού η πρόβλεψη για τα αντλιοστάσια είναι η μερική υπογειοποίησή τους, ενώ θα υπάρχει και επιφανειακό κτίσμα επίσκεψης και ελέγχου.

Ειδικά στα προαναφερόμενα  αντλιοστάσια που έχουν  χωροθετηθεί σε υγροτόπους και ρέματα, είναι πιθανό να δημιουργηθούν  τεχνικά προβλήματα ή/και μείωση του προσδόκιμου ζωής της εγκατάστασης, λόγω της ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων νερού στο έδαφος.

Άρα δεν υπάρχει πλήρως υπογειοποιημένο αντλιοστάσιο  στο έργο.

Επειδή τα τελικά στοιχεία χωροθέτησης και σχεδιασμού των αντλιοστασίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στους κατοίκους του Δήμου μας,  ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ  ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ.

Τέλος, επειδή  η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος σχετικά με ….«ρέματα που δε φυτρώνουν από τον ουρανό» και… «κτίσματα που υπάρχουν στις Μαρίκες» (αξίζει να την ακούσετε!!!) μόνο σύγχυση και λανθασμένες εντυπώσεις  μπορεί να δημιουργήσει, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οι προστατευόμενες περιοχές στις οποίες αναφερθήκαμε στο υπόμνημά μας  είναι υγρότοποι και ρέματα,  ΕΙΝΑΙ ΑΔΟΜΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ,  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ Ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. Ακόμη όμως και να υπήρχαν διεκδικήσεις,  ακόμη κι αν ο Δήμος αδιαφορεί για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής μας,  θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει διδαχθεί από τα… «κυλιόμενα σπίτια του Ν.Βουτζά»  και να εξασφαλίσει έστω την ασφάλεια των κατοίκων, αποτρέποντας ανάλογα… «σπάνια γεωλογικά φαινόμενα»  με αυτά του Ν.Βουτζά στο μέλλον.

            14/3/2022, Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας   

[email protected], https://www.facebook.com/KPAMRR , https://megalo-rema.blogspot.com/

Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα