24.7 C
Athens
Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, 2022

ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΔήμος Ρ-Π: Προγράμματα δια βίου μάθησης

Δήμος Ρ-Π: Προγράμματα δια βίου μάθησης

Παραλαβή βεβαιώσεων παρακολούθησης– Νέες αιτήσεις συμμετοχής

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ενημερώνει ότι είναι διαθέσιμες οι βεβαιώσεις παρακολούθησης για όσους συμμετείχαν στα προγράμματα «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» της προηγούμενης περιόδου.

Αφορά τα εξής τμήματα:

 • Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες
 • Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης- social media
 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- e- επιχειρείν

Οι συμμετέχοντες στα εν λόγω προγράμματα θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Κέντρο Κοινότητας 24ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Διασταύρωση Ραφήνας. Πληροφορίες Μαθιούδη Δέσποινα τηλ. 22940 39049.

Για τις βεβαιώσεις των τμημάτων «Ιταλικά I» και «Ισπανικά», θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Παράλληλα συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής (επισυνάπτουμε την αίτηση) για τα ακόλουθα τμήματα (επισυνάπτουμε τον πίνακα):

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

 Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτείται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ). 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ 
EMAIL * ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΑΦΜ 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ15-17  ¨
18-24  ¨
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ..………./..………./..……….25-44  ¨
ΦΥΛΟΆνδρας ¨             Γυναίκα ¨45-64  ¨
65 και άνω ¨

* Το email του υποψηφίου συμπληρώνεται υποχρεωτικά εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΝΑΙΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ        
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ Σ.Δ.Ε.          
ΛΥΚΕΙΟΥ          
ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ./ ΚΟΛΛΕΓΙΟ/ Σ.Ε.Κ.          
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)          
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)          
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ          
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ          

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ  
ΑΝΕΡΓΟΣΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η   
ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ)   
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ   

Έχω παρακολουθήσει προγράμματα στα ΚΔΒΜ:   ΝΑΙ  ¨         ΟΧΙ  ¨        Αν ΝΑΙ ποιό έτος:……………

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00)  ¨           Απογευματινή (16:00 – 20:00)  ¨

Επιθυμώ να συμμετάσχω σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

ΝΑΙ  ¨               ΟΧΙ  ¨

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 (Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2)

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΣΕΙΡΑ

 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ

ΖΩΣΗΣ

1Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών25xX 
2Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή

ζωή.

25 X 
3Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη ηλικία25 X 
4Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25xX 
5Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχο-

λικός εκφοβισμός, διαδύκτυο, πρόληψη εξαρτή-

σεων, διατροφή κλπ)

25 X 
6Σύνδεση Σχολείου-Οικογένειας50 X 
7Βασικά Ιταλικά Α250xX 
8Ισπανικά για τον Τουρισμό25xX 
9Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές35 X 
10Προστασία και δικαιώματα καταναλωτή25 x 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από το κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του covid-19, οι εκπαιδευόμενοι προκειμένου να συμμετέχουν σε τμήματα μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, υποχρεούνται στην προσκόμιση στο Δήμο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ μέχρι τη λήξη του τμήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζουν στο Δήμο υποχρεωτικά πριν από κάθε εκπαιδευτική συνάντηση βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) που θα διενεργείται έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνάντηση.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω, οι εκπαιδευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική συνάντηση.

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να φέρουν τα ανωτέρω έγγραφα και μαζί τους στο χώρο διεξαγωγής των συναντήσεων, ώστε να τα επιδεικνύουν σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

 Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι’ αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα των απαντήσεών μου θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Ημερομηνία: ………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 1. Συμπλήρωση «Αίτησης συμμετοχής εκπαιδευόμενου»
 • Συμπληρώστε προσεκτικά, με πληρότητα και ευκρίνεια ΟΛΑ τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Δηλώστε το κινητό σας τηλέφωνο (εάν διαθέτετε), ώστε να είναι ευκολότερη η επικοινωνία μαζί σας.
 • Αφού διαβάσετε προσεκτικά τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ με σειρά προτίμησης (1, 2 ) για τα διαθέσιμα προγράμματα
 1. Επιλογή εκπαιδευομένων
 • Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 • Εάν υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος από 20 (μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά τμήμα), ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου δεύτερου τμήματος.
 • Στα τμήματα που υλοποιούνται με δια ζώσης παρακολούθηση, ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων για την έναρξη κάθε τμήματος είναι 20 άτομα και ο ελάχιστος 15. Τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων-Ε.Κ.Ο. (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμΕΑ) μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους με την εγγραφή τουλάχιστον 14 ατόμων.
 • Στα τμήματα που υλοποιούνται με τηλε-εκπαίδευση (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων για την έναρξη ενός τμήματος είναι 20 άτομα και ο ελάχιστος 12 ανεξαρτήτως κατηγορίας πληθυσμού (γενικός ή Ε.Κ.Ο.). Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ότι επιθυμείτε να συμμετέχετε σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης, θα πρέπει να διαθέτετε εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο (pc, tablet, smartphone).
 • Μόλις επιλεγείτε σε κάποιο τμήμα του Κ.Δ.Β.Μ. θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.
 • Είναι λογικό, παρά την επιθυμία μας και τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, να μην ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που απευθύνονται στο Κ.Δ.Β.Μ. Το Κ.Δ.Β.Μ. δραστηριοποιείται σε ολόκληρο το Δήμο και προγραμματίζει εκπαιδευτικά τμήματα σε πολλές περιοχές του. Γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε περιοχής στα αντικείμενα που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.
 1. Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων
 • Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβείτε το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεστε από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε πλέον το πρόγραμμα.
 • Τμήματα δια ζώσης παρακολούθησης στα οποία, μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων, απομείνουν λιγότερα των 11 ατόμων διακόπτονται, ενώ για τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων το όριο προσαρμόζεται στα 10 άτομα. Για τμήματα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, αυτά διακόπτονται όταν μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων συμμετέχουν λιγότερα των 7 ατόμων.
 • Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για παρακολούθηση κάποιου τμήματος θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε. Εάν δεν σκοπεύετε να ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του προγράμματος, τότε όχι μόνο στερείτε τη θέση εκπαιδευόμενου που κατέχετε από κάποιον άλλο, ο οποίος πιθανόν θα ήθελε να παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό, αλλά μπορεί η ασυνέπειά σας να γίνει αιτία διακοπής του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο διακόψετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο πρόγραμμα, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, καθώς και τους λόγους που σας ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.
 • Σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε υπογράφετε υποχρεωτικά την κατάσταση παρουσιών εκπαιδευομένων (όπου προβλέπεται).
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων απαγορεύεται στις αίθουσες διδασκαλίας η χρήση καφέδων, αναψυκτικών ή φαγητού.                                                                                                                                                                      Ημερομηνία:………………….                                                                                      ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ  

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Σετικά άρθρα
Creative People

Τελευταία Νέα