Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας».